We wczorajszej informacji prasowej https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-releases-java-17-2021-09-14/ Oracle poinformował o zmianie w sposobie licencjonowania Javy od wersji 17, czyli najnowszej wersji długoterminowego wsparcia LTS (Long Term Support).
Oracle JDK 17 i przyszłe wersje JDK, będą udostępniane w ramach bezpłatnej ???? licencji: https://www.oracle.com/downloads/licenses/no-fee-license.html przez pełny rok od wydania następnej wersji LTS. Po tym roku, Java 17 będzie dostępne na licencji OTN: https://www.oracle.com/downloads/licenses/sqldev-license.html


Oracle będzie nadal dostarczał wersje Oracle OpenJDK na zasadach licencji open-source General Public License (GPL).

Zatem od wersji 17, Java będzie licencjonowana na podstawie umowy „Bez opłat” do użytku produkcyjnego. To oświadczenie nie ma wpływu na poprzednie wersje Javy, a ich wykorzystanie wymaga opłacenia subskrypcji zgodnie z zapisami licencyjnymi dla tych wersji.

Co to oznacza?
• Po stronie klienckiej (na desktopach / laptopach) sprawa wydaje się być bardzo prosta – uaktualnieniu do Javy 17 i nie ma problemu.
• Na serwerach uaktualnienie do Javy 17 jest znacznie bardziej skomplikowane, gdyż wykorzystanie Java jest narzucone przez opartą na niej aplikację.

———

Potrzebujesz dogłębnej wiedzy licencyjnej w zakresie Oracle? Skontaktuj się z Andrzejem Orłowskim: Andrzej.Orlowski@in4mates.com