Z początkiem 2024 roku stosowane obecnie faktury papierowe i elektroniczne w krajowym obrocie gospodarczym przejdą do historii. Zastąpią je faktury ustrukturyzowane o formacie XML zgodnym ze schematem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Wystawiane i pobierane będą one za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

SME Banking Club (jako prowadzący) oraz in4mates i EY (jako eksperci), przygotowali bezpłatne webianarium na temat zmian czekających nas w związku z wdrożeniem KSeF. Przybliży ono uczestnikom tematykę e-faktur oraz nakreśli związane z nimi wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami – zarówno na poziomie dostosowania procesów, identyfikacji niezbędnych źródeł danych, jak i integracji systemów źródłowych z systemem KSeF. Eksperci opowiedzą o tym, jak dobrze wykorzystać nadchodzący rok na przygotowanie się do nieuchronnej rewolucji w obszarze faktur, a także przedstawią uniwersalne remedium, które pomoże w sprawnym i bezpiecznym korzystaniu z KSeF.

W imieniu EY, SME Banking i swoim serdecznie zapraszamy na webinarium, pt: KSeF, czyli co nas czeka od 1 stycznia 2024″, które odbędzie się 6 grudnia, o godzinie 14:00.

Korzyści z udziału:

  • Uporządkujesz swoją wiedzę na temat faktur ustrukturyzowanych oraz KSeF.
  • Usłyszysz od doświadczonych ekspertów jakich obszarów Twojej firmy dotknie wdrożenie e-faktur oraz jakie są najpoważniejsze wyzwania z nim związane.
  • Dowiesz się jakiego wsparcia narzędziowego na rynku możesz się spodziewać.
  • Spędzisz godzinę tego mikołajkowego dnia na – mamy nadzieję – ciekawej dyskusji, w której będziesz mógł/a wziąć czynny udział.

PRELEGENCI