KSeF - Krajowy System
e-Faktur

Przygotuj się na KSeF

Od stycznia 2022 podatnicy mają już dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF niemal cała wymiana faktur między firmami odbywać się będzie obligatoryjnie z użyciem nowych, ustrukturyzowanych e-faktur wystawianych za pośrednictwem KSeF. Wdrożenie e-faktur w przedsiębiorstwie to nie tylko kwestia technicznej integracji z KSeF, ale też konieczność modyfikacji wszystkich procesów związanych z obsługą faktur, a także szansa na większą automatyzację.

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się na KSeF? Umów się na konsultację z naszym ekspertem.

Wdrożenie e-faktur krok po kroku

Aby sprawnie przygotować się na przejście z faktur papierowych i elektronicznych na e-faktury, organizacje powinny już teraz podjąć działania w celu dostosowania swojego funkcjonowania do nowej rzeczywistości.

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie stosownych prac zarówno od strony budżetowej, jak i organizacyjnej. Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania organizacji do e-faktur, warto jednocześnie uprościć i zautomatyzować procesy obsługi faktur. >>

W pierwszej kolejności należy zinwentaryzować wszystkie procesy związane z fakturami i zidentyfikować wszystkich interesariuszy. Następnie procesy te powinny zostać zamodelowane na nowo tak, by z jednej strony wpisywały się w schemat działania KSeF, a z drugiej – w możliwie efektywny sposób realizowały wszystkie potrzeby biznesowe organizacji, wykorzystując szanse jakie niesie digitalizacja faktur. >>

Kolejnym krokiem jest analiza poszczególnych pól e-faktury i zestawienie ich z polami faktur obsługiwanymi w posiadanych systemach obsługi faktur. Wnioski z tego etapu mogą przekładać się zarówno na nowe rozwiązania IT jak i na zmianę procedur i schematów działania pracowników wprowadzających dane. Dokończenie analizy powinno być wykonane dopiero po wyborze narzędzia do integracji, które może narzucać dodatkowe, specyficzne wymagania. >>
Ten krok będzie bardzo zależał od posiadanych systemów zaangażowanych w procesy fakturowania i księgowania oraz od tego, co oferują ich dostawcy lub dostawcy platform zewnętrznych przydatnych na przykład w sytuacji przetwarzania faktur w wielu systemach (księgowym, billingowym, workflow itp.). Musimy zebrać tę wiedzę, porozumieć się z dostawcami, zorientować się na ile adresują oni wszystkie wyzwania związane z KSeF oraz z jakimi się to wiąże ograniczeniami i kosztami. >>
Po wyborze rozwiązań w obszarze IT nastąpić musi etap dostosowania starych lub wprowadzenia nowych systemów. Obszar tych prac będzie zależeć od tego, jak podejdziemy do wyzwań związanych z KSeF. W minimalnym przypadku może się on ograniczyć do zakupu i instalacji nowych wersji oprogramowania, a w przypadku skrajnym – do budowy całkowicie nowych systemów i przebudowy istniejących. >>
Przy wdrażaniu nowych rozwiązań, ważne jest przewidzenie czasu na wnikliwe testowanie wszystkich procesów z wykorzystaniem środowisk testowych udostępnianych przez KSeF. Testy obejmujące wszystkie zaangażowane w przetwarzanie faktur systemy i role w organizacji, mają na celu wyłapanie i naprawienie jak największej liczby nieprawidłowości przed wdrożeniem produkcyjnym oraz powinny przygotować pracowników do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. >>

Finalnym etapem jest produkcyjne wdrożenie dokonanych zmian – dotyczyć to będzie zarówno nowych procesów biznesowych jak i systemów IT. Dobrym pomysłem może być rozpoczęcie od wdrożenia pilotażowego (polegającego na przejściu na e-faktury tylko w odniesieniu do części wystawianych faktur), co ograniczy ryzyko wystąpienia problemów wpływających na funkcjonowanie całej organizacji. >>

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się na KSeF?

in4mates to ponad 50 ekspertów znających się na różnych technologiach,
które z powodzeniem używają w pracy z naszymi klientami w projektach.

Umów się na konsultację z naszym ekspertem.
Porozmawiajmy w dogodnej dla Ciebie formie: on-line lub telefonicznie.

  1

  Planowanie

  Przygotowanie się na KSeF jest jednym z najważniejszych wyzwań na najbliższe miesiące stojących przed polskimi firmami. Nie  można sprowadzać go jedynie do zapewnienia skutecznej komunikacji technicznej z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Wdrożenie e-faktur w jednych firmach może wymagać jedynie aktualizacji stosowanego oprogramowania i przeszkolenia personelu, a w innych – poważnych zmian w wielu systemach informatycznych i procesach kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stanowi też szansę na unowocześnienie organizacji – zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i technicznych. To wszystko wymaga czasu i planowania, nie powinno być odkładane na ostatnią chwilę.

  Skorzystaj z asystenta KSeF

  Sprawdź jakie działania powinieneś wykonać, żeby dobrze przygotować się na KSeF

  Wypełnij krótką ankietę i poznaj dedykowane sugestie i rady związane z wdrożeniem e-faktur.
  asystent KSeF

  2

  Analiza procesów

  Wdrożenie KSeF niesie za sobą konieczność zmian wielu dotychczasowych praktyk, procesów, zwyczajów. Przykładowo: brak możliwości edycji faktury wysłanej do KSeF uniemożliwi praktykę “wyrzucenia faktury do kosza” i zastępowania ją nowym wydrukiem o tym samym numerze. Konieczne tu będzie stosowanie faktury korygującej.

  Z kolei pobieranie faktur z KSeF – zamiast odbierania ich pocztą lub skanowania wprost z przyniesionych przez pracowników wersji papierowych – może się wiązać ze zmianą procesów dekretacji, zdefiniowaniem innych niż dotychczas praw dostępu i – co z tym związane – wprowadzeniem nowych reguł obiegu dokumentów.

  Nowe procesy będziemy modelować już przy założeniu, że zniknie konieczność ręcznego, lub pół-automatycznego (ze wspomaganiem OCR) wprowadzania danych z faktury, gdyż bezbłędnie będzie można dane automatycznie odczytać z pliku e-faktury.

  Zmiana procesów w firmie pociągać może za sobą konieczność ich modelowania w posiadanych lub dopiero kupowanych systemach informatycznych oraz może wymagać dokonania zmian organizacyjnych. Trzeba będzie podjąć szereg decyzji biznesowych związanych np. z uprawnieniami dostępu do faktur czy z oczekiwanym przez nas dostępem do wersji archiwalnych (czy przechowujemy je w naszych systemach dla zwiększenia efektywności dostępu, czy wystarczy nam dostęp oferowany przez KSeF?).

  Wykorzystanie synergii wiedzy technicznej i doradczej dla sukcesu wdrożeń e-faktur

  Naszym partnerem merytorycznym dla wdrożeń związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) jest EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. – światowy lider na rynku usług profesjonalnych, który oferuje m.in. usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz strategia i transakcje.Ta współpraca pozwala na świadczenie naszym klientom kompleksowej usługi, efektywnie łączącej wiedzę techniczną in4mates i doradczą EY.

  3

  Analiza mapowań pól e-faktury

  Proces analizy struktury nowej e-faktury będzie zależał od tego, jakie posiadamy systemy do fakturowania i księgowania. Jeżeli są to systemy “z pudełka” i ich dostawcy będą nam dostarczać także kwestię połączenia z KSeF, to analiza taka będzie spoczywała na nich.
  Zdecydowanie trudniejszą sytuacją jest, gdy posiadamy systemy tworzone lub dostosowywane dla naszego przedsiębiorstwa i jego wymagań, przez co nie możemy posiłkować się wskazówkami producenta oprogramowania.
  Dodatkowej analizie należy poddać stosowane w firmie praktyki wypracowane przez lata prac księgowych, oparte na fakturze papierowej.
  Faktura ta nie miała ustawowego kształtu, dlatego mogła zawierać różne dodatkowe informacje przekazywane sobie pomiędzy kontrahentami, na których opierali późniejsze przetwarzanie faktur. Faktura ustrukturyzowana te wszystkie elementy poddaje dużo większym rygorom. Konieczne jest przeprowadzenie analizy, czy wszystkie informacje zawarte w dotychczas przetwarzanych fakturach (zarówno sprzedażowych jak i zakupowych) przekazywane będą w ramach nowej postaci e-faktury.
  analiza mapowan

  4

  Wybór gotowych narzędzi do integracji z KSeF

  Platforma Ministerstwa Finansów

  Ministerstwo Finansów przygotowało dedykowaną aplikację webową do obsługi e-faktur. Udostępnia ona kreator pozwalający na stworzenie dowolnej e-faktury, daje też możliwość wgrania pojedynczej e-faktury z pliku. Umożliwia pobranie faktur zakupu w formie pliku PDF, HTML albo XML, a także pobranie UPO.
  Ze względu na konieczność obsługi manualnej i brak wsparcia przy działaniach masowych (przykładowo brakuje możliwości tworzenia katalogów kontrahentów czy produktów) rekomendujemy to rozwiązanie wyłącznie firmom, które generują i otrzymują niewielką liczbę faktur.

  Rozszerzenia systemów finansowo-księgowych

  To bardzo szeroka grupa rozwiązań oferujących wzbogacenie popularnych systemów finansowo-księgowych o mniej lub bardziej zaawansowaną komunikację z KSeF. Rozwiązania takie są dostarczane przez producentów tych systemów, ale także przez firmy trzecie.
  Zaletą takich rozwiązań są zazwyczaj relatywnie niewielkie koszty i prostota wdrożenia. Rekomendujemy je firmom, w których cała obsługa faktur realizowana jest w jednym wystandaryzowanym systemie finansowo-księgowym.

  Rozwiązania typu
  “KSeF HUB”

  Gdy w organizacji jest wiele systemów zaangażowanych w obsługę faktur (systemów księgowych, billingowych, workflow itp.), wykorzystywane systemy są mocno “niestandardowe, albo z innych powodów potrzebna jest wysoka elastyczność lub wysoka wydajność, rozszerzenia systemów finansowo-księgowych mogą się nie sprawdzać. W takich przypadkach warto pomyśleć o dedykowanych platformach komunikacji z KSeF. Rozwiązania takie działają na zasadzie dedykowanego “huba” odpowiadającego za całą komunikację pomiędzy poszczególnymi systemami w organizacji a KSeF. Nastawione są na maksymalną automatyzację i uproszczenie tej komunikacji.
  Zoptymalizowane są zazwyczaj pod względem bezpieczeństwa i wydajności, stanowią także swoiste repozytorium e-faktur.

  Poznaj naszą niezawodną platformę komunikacji z KSeF

  Sprawdź jakie funkcjonalności powinien mieć Twój system komunikacji z KSeF

  System komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powinien byćdobrze przemyślany i zaprojektowany, żeby efektywnie obsługiwać proces wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Poznaj kluczowe funkcjonalności takiej platformy.
  Invoice - KSeF HUB

  Lista funkcjonalności platformy
  komunikacji z KSeF

  5

  Dostosowanie systemów

  W tym kroku realizujemy zmiany sposobu funkcjonowania naszych systemów informatycznych, zgodnie z założeniami powziętymi na poprzednich krokach. Rozmiar przedsięwzięcia jaki będzie przed nami może być bardzo różny. W minimalnym przypadku nie trzeba będzie robić …nic. Tak może się złożyć, gdy korzystamy z zewnętrznej obsługi księgowej, z zewnętrznych systemów fakturowania i księgowania. Wówczas problem integracji z KSeFem jest “na czyjejś innej głowie”.Stosunkowo mało pracy będzie także wówczas, gdy analiza wykaże nam, że w naszym przypadku wystarczy aktualizacja posiadanych systemów. Taki zakres prac wymagać będzie tylko wysiłku organizacyjnego – ewentualnego zakupu nowej wersji oprogramowania, instalacji w miejsce poprzedniego systemu oraz przeszkolenie pracowników w ramach nowych funkcjonalności.Jeżeli jednak posiadamy bardziej skomplikowaną infrastrukturę informatyczną, konieczne będzie przeprowadzenie projektu dostosowującego nasze systemy lub tworzącego nowe rozwiązanie. W tej sytuacji w ramach tego kroku mamy do wykonania klasyczny projekt w obszarze IT.

  6

  Testy end to end

  Jak to wspominaliśmy w wielu miejscach, dużym wyzwaniem związanym z e-fakturami jest konieczność zmiany procesów biznesowych, gdyż często nie będą to zmiany punktowe, lecz obejmujące swoim zakresem wiele ról i działów organizacji, a czasem i wiele systemów informatycznych. Dlatego tak ważne jest wykonanie solidnych testów weryfikujących działanie całych naszych nowych procesów – zarówno automatyzujących lub wspierających je systemów IT, jak też nowych procedur i instrukcji przewidzianych dla pracowników. Ministerstwo Finansów udostępnia system KSeF w wersji testowej, dzięki czemu możemy przeprowadzać takie pełne testy, łączenie z interakcją z systemem KSeF.Jeżeli poprawnie wykonane testy nie wykażą problemów, to otrzymamy zapewnienie, że “wszystko działa” – zarówno po stronie ludzi jak i systemów. Po wdrożeniu systemu zapewniona zatem będzie podstawa działania przedsiębiorstwa – wystawianie faktur za swoje wykonane usługi.

  7

  Wdrożenie

  Finalnym etapem jest produkcyjne wdrożenie dokonanych zmian – dotyczyć to będzie zarówno nowych procesów biznesowych jak i systemów IT. Dobrym pomysłem może być rozpoczęcie od wdrożenia pilotażowego (polegającego na przejściu na e-faktury tylko w odniesieniu do części wystawianych faktur), co ograniczy ryzyko wystąpienia problemów wpływających na funkcjonowanie całej organizacji. Trzeba pamiętać, że pełne przejście na e-faktury musi nastąpić przed ostateczną datą wejścia w życie systemu KSeF!

  Jeśli szukasz uniwersalnej platformy do komunikacji
  z KSeF skontaktuj się z nami

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to rozwiązanie Ministerstwa Finansów, do którego dostęp mają wszystkie podmioty w Polsce. Zgodnie z ustawą z 29 października 2021 r., umożliwia ono wystawianie faktur poprzez zakodowanie danych w plikach o sformalizowanej strukturze (w formacie XML, tzw. e-faktura) i przesłanie ich do KSeF.


  Potwierdzeniem poprawnego wystawienia e-faktury jest nadanie jej przez KSeF unikalnego numeru (tzw. numer KSeF). Ostateczny dowód na wystawienie e-faktury stanowi Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), możliwe do pobrania z KSeF w późniejszym terminie.

  Należy pamiętać, że co do zasady konieczne jest przesłanie do KSeF faktury w dniu jej wystawienia oraz że KSeF nie dopuszcza edycji ani wycofania faktury. Jedynym sposobem na poprawę wysłanej błędnie e-faktury będzie wystawienie faktury korygującej.


  Wprowadzenie e-faktur oznacza również zmiany dla kupujących. Będą oni pobierać faktury z KSeF, a ewentualne wydruki faktury przekazane przez wystawcę będą miały charakter wyłącznie informacyjny.


  KSeF będzie przechowywać faktury przez 10 lat od czasu ich wystawienia, stanowiąc bazę informacyjną dla państwowych instytucji. Tak więc w szczególności przy kontrolach skarbowych podatnik nie będzie miał obowiązku przedstawiania faktur, gdyż pobierane one będą z KSeF.


  Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076) wraz późniejszymi zmianami.

  Zgodnie z ustawą z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek stosowania e-faktur wejdzie w życie dla większości przedsiębiorców już 1 lipca 2024 roku. Będzie dotyczył wszystkich podatników posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Polsce i wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT.


  Dla małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT, obowiązek korzystania z KSeF będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku.

  W KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR (od Rolnika Ryczałtowego).

  Obowiązek wystawiania faktur w KSeF będzie również obejmować podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe, których roczne obroty nie przekraczają określonej kwoty.

  Do KSeF należy wprowadzać również faktury walutowe oraz wystawiane dla kontrahentów zagranicznych. Konieczne jest jednak także dostarczenie faktury do takiego kontrahenta we własnym zakresie, w uzgodnionym z nim formacie, ponieważ kontrahenci zagraniczni (nieposiadający polskiego NIP) mają ograniczony dostęp do KSeF.

  Z obowiązku korzystania z KSeF zwolnione będą faktury wystawiane na rzecz konsumentów (“tzw. usługi B2C”).


  Szczegółowe informacje o KSeF i e-fakturach znajdują się na stronie ministerstwa: https://www.podatki.gov.pl/ksef/

  Wdrożenie KSeF niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców, którzy będą korzystać z faktur elektronicznych i zintegrują swoje systemy z KSeF. Część z tych korzyści wynika z digitalizacji obiegu faktur, inne zaś związane są z ustaleniami ustawowymi.

  Ułatwienie i przyspieszenie rozliczeń i księgowań:

  • Automatyzacja procesów – ujednolicony wzór faktur ustrukturyzowanych (taki sam format dokumentu dla wszystkich podatników) umożliwia wdrożenie procesów sprawniejszego wprowadzania danych z otrzymanych faktur.
  • Uproszczony obieg dokumentów – faktury można pobierać wprost z KSeF, bez angażowania w ten proces wystawcę faktury.
  • Redukcja opóźnień płatności i skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę – faktura wysłana do odbiorcy za pośrednictwem KSeF będzie uznawana za dostarczoną (brak będzie podstaw do kwestionowania otrzymania faktury przez odbiorcę).

  Zmniejszone koszty obsługi faktur:

  • Brak ryzyka zniszczenia lub zagubienia faktury oraz możliwość wprowadzenia oszczędności związanych z archiwizacją dokumentacji papierowej (faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat).
  • Brak konieczności wystawiania duplikatu faktur – faktura jest zawsze dostępna w KSeF.

  Uproszczone obowiązki ustawowe:

  • Krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku VAT (40 zamiast 60 dni).
  • Brak obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych (JPK_FA i JPK_VAT RR) – stosowne dane znajdują się w bazach KSeF.
  • Brak wymogu dostarczania dokumentów podczas kontroli podatkowej, bo wszystkie potrzebne dokumenty są już w KSeF.
  • Zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur (tę rolę przejmuje KSeF).
   • Zmiana praktyk związanych z obiegiem faktur: od momentu, kiedy przedsiębiorstwo rozpocznie wykorzystywać KSeF, zmianie musi ulec część dotychczas obowiązujących praktyk i procedur, które w nowej rzeczywistości będą nieadekwatne lub niemożliwe do realizacji. Przykładowo – dla faktur sprzedażowych, nieodwracalnie należy odejść od praktyki poprawiania czy anulowania faktury. Takie podejście mogło mieć czasem miejsce w przypadku nieodebrania towaru ani faktury przez nabywcę, czy też szybkiej informacji zwrotnej od kontrahenta, który dostrzegł na fakturze pomyłkę i jesteśmy w posiadaniu wszystkich kopii faktury.
    Faktura wystawiona w KSeF może być poprawiana jedynie za pomocą faktur korygujących (ewentualnie not korygujących). Z kolei w przypadku faktur zakupowych zmianie mogą ulec procesy dekretacji. Do tej pory bowiem faktury dotyczące różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, mogły od razu od kontrahenta trafiać do odpowiedniej osoby, uprawnionej do odbioru tego typu faktur. W KSeF źródłem wszystkich faktur jest system Ministerstwa Finansów, dlatego przy pobieraniu dokumentu konieczne jest stworzenie mechanizmu, który będzie np. segregował wstępnie faktury kierując je do dalszej decyzji przez uprawnione osoby.

   

   • Wydłużenie czasu wystawiania faktur: do tej pory w momencie przysłowiowego “naciśnięcia guzika” w systemie fakturującym, faktura była wystawiona i można ją było przekazać kontrahentowi. W przypadku faktur z KSeF, pewność, że faktura jest poprawna i można ją uznać za wystawioną, uzyskamy dopiero po otrzymaniu numeru KSeF nadanego fakturze. To zaś może w szczególnym przypadku zająć nawet kilkadziesiąt godzin – jeżeli np. KSeF zerwie sesję, w ramach której faktura była przesłana.

   

   • Powtórne zarejestrowanie e-faktur w KSeF: do tej pory numer biznesowy faktury jednoznacznie ją identyfikował. Potencjalnie wydrukowanie ponowne tej samej faktury nie miało żadnych skutków prawnych ani podatkowych. Tymczasem omyłkowe powtórne przesłanie tej samej faktury do KSeF (np. na skutek zerwania przez KSeF sesji i niepewności co do skuteczności  poprzedniego jej dostarczenia), w efekcie spowoduje jej powtórne zarejestrowanie, co będzie pociągało zobowiązania podatkowe z naszej strony. Taką fakturę możemy skorygować, jednak by to zrobić, nasze systemy muszą być gotowe na identyfikację takiego zdarzenia – o ile nie zabezpieczają nas skutecznie przed takim scenariuszem.

   

   • e-faktura zamiast faktury papierowej lub elektronicznej: wyzwaniem jest obsługa nowej, sformalizowanej struktury e-faktury. Pliki XML, które teraz staną się podstawową formą faktury, dla większości użytkowników są zupełnie nieczytelne. Dodatkowo schemat e-faktury zawiera ponad 600 pól (niektóre obligatoryjne, inne opcjonalne) i przy integracji z KSeF może zaistnieć potrzeba uzupełniania szerszego niż obecnie zestawu danych w celu wystawienia poprawnej faktury. Ustalenie, w jaki sposób będziemy w naszej organizacji wykorzystywali opcjonalne pola (typu “Dodatkowy opis”, “Opis terminu płatności” itp.) może w szczególności wymagać zaangażowania do tego naszych kontrahentów. Dotychczas bowiem mogliśmy z nimi wymieniać się dodatkowymi informacjami zapisywanymi na fakturze (typu “numer zamówienia”, “numery paczek”). Teraz musimy do tego wykorzystać przewidziane dedykowane pola, wykorzystać pola na dodatkowe, niesformalizowane informacje albo wręcz przekazywać takie informacje innym kanałem.

   

   • Konieczność automatycznej identyfikacji i obsługi błędów: najczęściej cała komunikacja między naszymi systemami a KSeF będzie odbywała się automatycznie. Konieczne jest zatem takie zorganizowanie tych mechanizmów, aby wykrywać i diagnozować ewentualne sytuacje błędne. Część z nich może być automatycznie przetwarzana, to zaś co wymagać będzie podjęcia “ręcznej” decyzji, to musi być dystrybuowane do odpowiednich pracowników. Ci zaś powinni mieć stosowne kompetencje i narzędzia do tego, by móc zareagować w takich nietypowych sytuacjach. Oczywiście korzystnie będzie, by jak najwięcej takich przypadków było realizowanych automatycznie.

   

   • Niewystarczająco udokumentowane i skomplikowane w obsłudze API KSeF: zapoznając się z mechanizmami integracyjnymi udostępnianymi przez KSeF, wydaje się w “pierwszym wrażeniu” że nie są one trudne do obsłużenia. Jednak próba stworzenia realnego, działającego kodu wykorzystującego to API odsłania wiele problemów. Część z tych problemów wiąże się z obsługą sytuacji nietypowych. Problemy pojawiają się także jako skutek niewystarczająco jednoznacznych opisów w dokumentacji udostępnianej przez twórców KSeF czy wręcz braków w tych opisach. Ostatecznie więc integracja musi odbywać się “metodą prób i błędów”.

   

  • Ograniczenia na częstotliwość wywołań poszczególnych usług KSeF: KSeF będzie rocznie obsługiwać miliardy faktur. Niektóre statystyki szacują, że możliwe jest spłynięcie jednego dnia nawet do 100 milionów faktur. Z tego też powodu system ten musi być bardzo wydajny i zabezpieczony przed nieefektywnym jego używaniem przez systemy z nim zintegrowane. Jako nieefektywne zostały np. zakwalifikowane algorytmy odpytujące się z dużą częstotliwością, aż do skutku, jaki numer KSeF został nadany wysłanej fakturze. Dlatego też dla wszystkich zapytań KSeF wprowadził limity ograniczające liczbę zapytań w jednostce czasu. Przykładowo: liczba żądań powołania nowej sesji jest ograniczona do 20 w ciągu 10 minut; liczba pytań o konkretną fakturę to maksymalnie 5 na 1 godzinę. O limitach tych należy pamiętać konstruując rozwiązania IT, tak by np. nie zapytać o fakturę 5 razy w ciągu jednej minuty (stwierdziwszy, że jeszcze w KSeF nie ma tej informacji), a potem oczekiwać 55 minut na możliwość ponownego odpytania. Limity te mają także dużo dalej idące skutki – ponieważ dotyczą one zapytań pochodzących od jednego podmiotu, to podłączenie przez jedno przedsiębiorstwo niezależnie kilku systemów jednocześnie powodować będzie niekontrolowane kumulowanie się zliczanych przez KSeF wywołań. W efekcie jeden system może znacząco utrudniać pracę innemu (bo będzie “szybciej” wykorzystywać limity) a w pesymistycznym przebiegu zdarzeń nawet całkowicie zablokować dostęp do KSeF.

   

  Pytania i odpowiedzi

  Wszystkie e-faktury są przechowywane w KSeF przez 10 lat. Tak więc nie ma obowiązku ich pobierania i przechowywania. Jednak ze względu na olbrzymią liczbę dokumentów przechowywanych przez KSeF, nie ma możliwości ich elastycznego przeszukiwania. Aby je zaindeksować i w wygodny sposób przeszukiwać, konieczne jest ich pobranie i przechowywanie poza KSeF w strukturach do tego zoptymalizowanych. Dodatkowo dobrą praktyką jest posiadanie własnej kopii wszystkich dokumentów, a więc zarówno e-faktur jak i odpowiadających im UPO.14.03.2023

  Zasady numeracji faktur są określone w ustawie i nie zmieniają się po wdrożeniu KSeF. Natomiast kolejność wysłania faktur do KSEF nie ma znaczenia. Dlatego w przypadku odrzucenia faktury należy ją poprawić i przesłać ponownie.

  14.03.2023

  Według obecnego stanu prawnego, faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z  VAT będą zobligowani do korzystania z KSeF od 1 stycznia 2025 r.

  28.03.2023

  Sesją interakcyjną” w KSeF nazywamy połączenie z KSeF, uwierzytelnione podpisem lub tokenem autoryzacyjnym (zwrócona przez KSeF sesja może przez jakiś czas nie być jeszcze gotowa do użycia). W ramach jednej sesji można wielokrotnie komunikować się z KSeF nie korzystając już z tokenu autoryzacyjnego. Każda faktura wysłana do KSeF w ramach takiej sesji jest traktowana osobno – dzięki temu odrzucenie jednej faktury nie powoduje odrzucenia pozostałych, prawidłowych faktur. Sesja może zostać zakończona przez użytkownka albo przez KSeF – na przykład
  w wyniku dłuższego braku aktywności użytkownika albo na skutek awarii. Po zamknięciu sesji, KSeF przygotowuje UPO dla wszystkich faktur wystawionych w jej ramach.

  28.03.2023

  System obsługi e-faktur
  Platforma służąca do wysyłania i odbierania e-faktur zgodnie
  z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
  inVoice - KSeF HUB
  Skorzystaj z naszego asystenta KSeF

  Wypełnij krótką ankietę i poznaj dedykowane sugestie i rady związane z wdrożeniem e-faktur.

  Sprawdź co powinieneś zrobić, żeby dobrze przygotować się na KSeF
  Zapisz się do Newslettera
  Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat Krajowego Systemu e-Faktur zapisz się na nasz newsletter.