Przy realizacji projektów informatycznych kluczową rolę odgrywa dostawca. Wybór odpowiedniego partnera IT to ważna decyzja, która może znacząco wpłynąć na całą firmę, a w szczególności na jej efektywność, bezpieczeństwo czy innowacyjność. W dobie cyfryzacji i rozwoju zaawansowanych technologii dobrze dobrany dostawca IT może stanowić również strategiczną przewagę konkurencyjną. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru.

Doświadczenie: wartość wiedzy i praktyki

Doświadczenie potencjalnego dostawcy w realizacji projektów IT może znacząco wpływać na jakość świadczonych przez niego usług. Firma informatyczna, która z sukcesem zrealizowała już podobne projekty pod względem skali, branży czy technologii, będzie lepiej rozumiała specyficzne potrzeby i wyzwania Twojej organizacji. Ważne jest, aby miała solidne zaplecze technologiczne oraz skuteczny zespół, który ma niezbędne kompetencje.

Nowoczesność: przygotowanie na przyszłość

Wybieraj dostawcę oferującego produkty elastyczne i skalowalne. Dzięki temu dłużej będziesz z nich korzystał, gdyż będą odpowiadały na Twoje potrzeby także w dłużej perspektywie. Możesz je sprawnie rozwijać wraz ze wzrostem wielkości firmy oraz powiększającym się zakresem jej działalności. System informatyczny, na który się zdecydujesz, powinien być nowoczesnym rozwiązaniem, które można łatwo zintegrować się z istniejącą infrastrukturą oraz dostosować do wymagań Twojego biznesu.

Innowacyjność: technologie jutra dziś

Dostawca IT powinien być na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami w branży. Ważne, aby znał ich silne oraz słabe strony, a także potrafił skutecznie dobierać narzędzia i wdrażał je mądrze, czyli tam, gdzie ma to swoje uzasadnienie. Inwestycje w digitalizację, automatyzację oraz nowoczesne rozwiązania low-code, mogą zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną. Ważne jest również, aby firma informatyczna, z którą podejmiesz współpracę, stale inwestowała w rozwój swoich produktów i realizowała innowacyjne projekty.

Komunikacja: klucz do udanej współpracy

Dobra komunikacja to fundament udanej współpracy, dlatego Twój dostawca powinien być otwarty na potrzeby swojego klienta. Wspólnie prowadzony projekt wymaga intensywnej wymiany informacji na każdym jego etapie – zarówno na poziomie technicznym, biznesowym, jak i organizacyjnym. W innym wypadku pojawia się m.in. ryzyko przekroczenia terminów, które mogą np. wynikać z konieczności poprawiania już wykonanych partii rozwiązania. Dlatego dobry wykonawca działa zwinnie i nieustannie weryfikuje kierunek prac. W procesie wytwórczym zawsze uwzględnia fakt, że koncepcja może ewoluować wraz z realizacją kolejnych etapów działań.

Opinie i referencje: sprawdź wiarygodność i jakość

Opinie innych klientów mogą dostarczyć cennych informacji na temat jakości usług oferowanych przez dostawcę. Potwierdzeniem jego wiarygodności mogą być też nagrody lub wyróżnienia. Pokazują one skuteczność produktów, jakie ma w swoim portfolio, a także zaangażowanie firmy informatycznej w utrzymanie najwyższych standardów przy budowie i rozwoju narzędzi IT. Dodatkowy wskaźnikiem stabilności i zaufania, jakie dostawca buduje na rynku, mogą być też przykłady długoterminowej współpracy z klientami, które świadczą o ich zadowoleniu.

Wsparcie techniczne: szybka reakcja na problemy

Wybór rozwiązania i jego wdrożenie to jedno, ale w dłuższej perspektywie liczy się również wsparcie techniczne. Szybka i efektywna pomoc jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania systemów informatycznych. Dlatego dostawca, z którego usług będziesz korzystać, powinien posiadać skuteczny serwis oraz gwarantować czasy reakcji na zgłoszenia problemów adekwatne do Twoich potrzeb i klasy danego systemu. Ważne, aby zapewniał szybką pomoc w sytuacjach kryzysowych, minimalizując przestoje i utratę danych.

Bezpieczeństwo danych: fundament Twojej organizacji

Bezpieczeństwo danych to obecnie jeden z kluczowych elementów funkcjonowania każdej organizacji. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy stale wzrasta ilość ataków cybernetycznych. Dlatego ważne jest, aby Twój dostawca dbał o ochronę danych i miał świadomość współczesnych zagrożeń. Powinien stosować sprawdzone pod tym względem rozwiązania, a prowadząc prace uwzględniać publikowane informacje o podatnościach oprogramowania. Istotne jest także, aby posiadał skuteczne procedury zarządzania incydentami.

Dostawca IT: liczą się kompetencje a nie wielkość

Nie zawsze największa firma informatyczna jest najlepszym wyborem. Często mniejsze firmy mogą działać bardziej elastycznie i szybko reagować na potrzeby klientów. Mniejsi dostawcy mogą oferować bardziej Agile’owe podejście, bardziej spersonalizowaną obsługę i mocniej angażować się w budowę dobrych relacji z klientami. To z kolei przekłada się na ich większe zadowolenie, szybszą realizację projektów i dostarczanie firmie wartości biznesowej.

Partnerstwo: tam, gdzie współpraca i zaufanie budują sukces

Dobry dostawca rozwiązań informatycznych to przede wszystkim partner biznesowy i doradca, który nie tylko ułatwia realizację całego procesu, ale podpowiada najlepsze rozwiązania i pomaga dopasowywać technologie do specyfiki Twojej firmy. Kluczową rolę w tej relacji odgrywa zaufanie i jakość współpracy, od których zależy powodzenie realizowanych wspólnie działań. Dlatego wybierz dostawcę, który będzie dla Ciebie wsparciem. Partnera, który nie tylko reaguje na bieżące problemy, ale również proaktywnie pracuje nad aktualizacjami i ulepszeniami, aby Twoje systemy były zawsze zgodne z najnowszymi trendami i wymaganiami rynkowymi.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do ekspertów in4mates i dowiedz się jak przeprowadzić swoja firmę przez proces transformacji cyfrowej.