O dziale Oracle LMS (License Management Services) słyszał każdy, kto miał do czynienia z licencjami Oracle. I choć dział ten zajmuje się wieloma usługami, to najbardziej jest zanany z przeprowadzania audytów wykorzystania licencji. Nie wszyscy są też świadomi zmian jakie zaszły w nim w ostatnim roku, a szczególnie tajemniczą jest rola SIA.


Po pierwsze to dział LMS przeprowadził reorganizację, zmienił nazwę na GLAS (Global Licensing and Advisory Services) i ustalił nową strukturę organizacyjną:


LMS Field – to znany z dotychczasowej działalności audytowej zespół konsultantów, który sprawdza zgodność wykorzystanych licencji z zakupionymi przez Klientów prawami licencyjnymi.


LMS Partners – zespół pracujący z uprawnionymi Partnerami, którzy przeprowadzają audyty w imieniu Oracle, a ich polem działalności są głównie firmy z obszaru SMB.


LMS Operations – to zespół wykonujący analizę wykorzystania licencji na podstawie zebranych podczas audytu danych pomiarowych i oświadczeń złożonych poprzez Klientów w postaci wypełnionych kwestionariuszy na GLAS WebPortal. Klienci nie mają zazwyczaj styczności z tym zespołem, który zlokalizowany jest w Rumuni i Indiach.


Software Investment Advisory (SIA) – to nowy zespół, którego celem jest współpraca z Klientami zakwalifikowanymi jako „Key and Large Accounts”, aby mogli oni jak najefektywniej wykorzystać wartość i zwiększyć znaczenie roli oprogramowania Oracle w swoim środowisku.

Co zawierają Usługi SIA?
Usługi SIA oferują:

szczegółowe wyjaśnienie Klientowi, jakie prawa licencyjne nabył (License entitlement services).
Możemy tu spodziewać się nie tylko wytycznych dla wymagań licencyjnych w „trudnych” obszarach, jak środowiska VMware czy chmurowe od innych dostawców, ale także porównań powyższych rozwiązań z zaletami rodzimej chmury Oracle.
sprawdzenie jak Klient wykorzystuje te prawa i co może zrobić, aby to wykorzystanie było nie tylko efektywniejsze, ale także lepiej współgrało z jego strategią rozwoju (License deployment analytic services).
SIA wykorzystuje tu przykłady opracowane na podstawie zgłoszeń suportowych, porównań różnych ofert dla usług chmurowych, najlepszych praktyk zebranych przy wdrożeniach czy migracjach do rozwiązań chmurowych innych Klientów na świecie z tej samej branży.


Takie materiały mogą podsunąć ciekawe pomysły na rozwiązanie czy zaplanowanie własnych działań, a także ułatwić czy też znacząco przyśpieszyć wdrożenie projektów.


SIA – to „dobry glina” czy „zły glina”?
Na to pytanie każdy powinien sobie sam odpowiedzieć mając na uwadze, że:
• większość konsultantów SIA to pracownicy z działu LMS i ich wiedza na temat wymagań licencyjnych czy sposobu kalkulacji liczby wymaganych licencji w różnych środowiskach jest bardzo wysoka i można ją wykorzystać do własnych celów. Z drugiej strony, siadając do przyszłych negocjacji zakupowych, Oracle będzie dysponował bardzo szczegółową informacją nt. środowiska danego Klienta i jego wymagań. Zatem, do przemyślenia pozostaje fakt czy warto dawać mu taką przewagę, czy może lepiej skorzystać z (zazwyczaj) płatnych usług niezależnych doradców takich jak in4mates.
• kontraktowe prawa licencyjne – szczególnie, jeśli nabywane były w ciągu kilkunastu ostatnich lat, mogą być złożone (różne definicje sposobów licencjonowania, brak migracji do obecnie oferowanych produktów czy niezakończone procedury uregulowania praw licencyjnych po przejęciach firm czy tworzeniu grup kapitałowych) i wymagać uporządkowania. SIA może pomóc w ustaleniu praw wynikających z poszczególnych kontraktów zakupu, wskazać licencje wymagające migracji czy konwersji i wytyczyć prostą ścieżkę uregulowania poszczególnych zagadnień. I zrobi to z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, jak np. konieczność wznowienia supportu za ostatnich parę lat dla „zapomnianych” licencji, natychmiastowego dokupienia brakujących licencji (bo przejęta spółka nie miała praw używać dotychczas nabytych czy też niespełniania wymagań dla licencji typu Restricted Use).
• ewentualne braki licencyjne na pewno będą szybko zauważone przez doświadczonych (podczas uprzednio prowadzonych prac audytowych) konsultantów SIA. Tą informacją mogą się dzielić zarówno z działem sprzedaży, jak i organizacją LMS. Co prawda według zapewnień Oracle, procedury wewnętrzne nie pozwalają na taki przepływ informacji, ale nie ukrywajmy, że usługi SIA mają zapewnić Oracle dodatkowe przychody.

Podsumowanie
Niezależna zewnętrzna firma wyspecjalizowana w zakresie usług SAM dla licencji Oracle taka jak in4mates, może nie tylko wykryć braki, ale także doradzić, jak je optymalnie zniwelować tj: w odpowiednim momencie, z przygotowanym planem działań, odpowiednio przygotowanymi specjalistami i bez zbytniego podnoszenia kosztów operacyjnych.
I być może powyższe dylematy nie są problemem dla „Key and Large Accounts”, ale dla większości Klientów Oracle podstawą powinno być upewnienie się, że jakiekolwiek braki licencyjne lub ryzyko audytowe jest znane wyłącznie im i zaufanej firmie, z doradztwa której skorzystali w zakresie SAM.

———

Potrzebujesz pomocy w sprawie licencji Oracle, chcesz co zrobić lub jak zoptymalizować koszty usług wsparcia technicznego Oracle (Premier Support, Extended Support czy Sustaining Support) – skontaktuj się z Andrzejem Orłowskim: Andrzej.Orlowski@in4mates.com

Oracle #licensing #softwareassetmanagement #LMS #audit