Język Ruby, który mamy do dyspozycji przy definiowaniu szablonów w TemplaRze może być wykorzystany z pełnym zakresem jego możliwości.

Można w nim pisać kod, który pobiera dodatkowe dane do wyświetlenia w szablonie, jak też można modyfikować postać wyświetlanych danych.

W tym ostatnim przypadku, możemy np. wyświetlać liczby na wiele sposobów, stosując odpowiednie biblioteki języka Ruby:

  • w postaci oryginalnej (np. „1234.5”),
  • zaokrąglone (np. „1234”),
  • z separatorami tysięcy, z ustaloną liczbą miejsc po przecinku (np. „1 234,50”),
  • słownie, z różnymi wariantami części dziesiętnej (np. „tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote 50/100”),
  • słownie, jako dopełniacz liczebnika porządkowego (np. „tysiąc dwieście trzydziestego czwartego”).

TemplaR jest tak elastyczny, że nie spotkaliśmy do tej pory wymagania na zawartość dokumentu docelowego, którego nie dałoby się spełnić.

Oczywiście bardziej zaawansowane konstrukcje wymagają wsparcia programisty, jednak raz wykonane rozwiązanie jest już łatwe do powielenia przez użytkowników biznesowych odpowiedzialnych za kolejne szablony.