(9 z 21 funkcjonalności platformy do komunikacji z KSeF)

Twój system obsługi KSeF powinien łatwo dostosowywać się do zmian narzucanych przez KSeF. System musi być dopasowany do wysyłania i pobierania e-faktur zgodnie z aktualnie obsługiwaną przez #KSeF wersją. Istotną funkcją jest też możliwość jednoczesnego obsługiwania e-faktur w kilku wersjach, co może być potrzebne np. przy fakturach przychodzących, w przejściowym okresie obowiązywania więcej niż jednej wersji.

inVoice KSeF HUB został tak zaprojektowany, żeby szybko adaptować się do zmian zachodzących po stronie KSeF bez konieczności ingerowania w dotychczasowe systemy finansowo-księgowe w firmie. Poznaj inVoice KSeF HUB – niezawodną i bezpieczną platformę lub napisz do nas na adres ksef@in4mates.com