We wrześniu 2020, w umowie OMA, zostały zmienione zapisy dotyczące zbierania danych podczas procesu audytu wykorzystania licencji. Od tego momentu Oracle ma prawo zażądać uruchomienia zestawu narzędzi (Measurement Tools), a nabywcy licencji są zobowiązani do dostarczania zebranych tymi narzędziami danych.

Głównym narzędziem, określanym przez Oracle jako „Measurement Tools” jest Oracle LMS Collection Tool, które zostało opracowane przez Oracle GLAS (dawniej LMS) w postaci skryptów do identyfikacji, gdzie i jakie produkty wymagające licencji są zainstalowane, wdrożone i/lub używane.


Czym jest to narzędzie?
Oracle LMS Collection Tool ma już ponad 10 letnią historię i w ciągu tych lat było sukcesywnie ulepszane. Jest zbiorem skryptów uruchomianych z poziomu systemu operacyjnego serwera (serwerów) czy maszyn wirtualnych, gdzie zainstalowano lub uruchomiono programy Oracle.


Głównymi elementami są:
• cpuq – skrypty do zbierania informacji o środowisku sprzętowym, czyli serwerze fizycznym lub maszynie wirtualnej.
• Review Lite – skrypt sql gromadzący informacje z tabel systemowych bazy danych o wykorzystanych funkcjonalnościach bazy.
• skrypty Fusion Middleware (FMW) zbierające dane głównie o konfiguracji i sposobie wdrożenia (deployment) produktów rodziny WebLogic.

Pozostałe skrypty wykrywają instalację i konfigurację produktów z rodziny Business Intelligence, iAS, Tuxedo, Web Center, IDM oraz większości modułów E-Business Suite.

Dodatkowe cechy i ograniczenia LMS Collection Tool
LMS Collection Tool zawiera także skrypty, które pozwalają sprawdzić, czy spełnione są wymagania dot. licencji do ograniczonego użytkowania (Restricted Use) dla programów Oracle FMW (rodzina WebLogic) zawarte w aplikacjach Oracle (np. Hyperion, JD Edwards, PeopleSoft itp.). Sprawdzeniu podlega także prawo ograniczonego użytkowania dla WebLogic Server Basic, które zawarte jest we wszystkich wersjach Internet Application Server, Forms & Reports Server i Business Intelligence.

LMS Collection Tool nie może w pełni zidentyfikować, czy oprogramowanie Oracle jest częścią środowiska wykorzystującego sprzęt lub oprogramowanie do multipleksowania. Zatem, jeśli posiadasz model licencjonowania „na użytkownika” (NUP, AU, CSU, NU, NUSS, …) czeka Cię żmudne potwierdzenie dla każdej nazwy użytkownika (DB-ID) zdefiniowanej w systemie, a na koniec formalna deklaracja (podpisana przez uprawnioną przedstawiciela firmy❕ ) liczby osób, którym przedzielone zostały licencje i/lub urządzeń liczonych na tzw. „front-end’zie multipleksującym”.

Zbierają także informacje z poziomu systemu operacyjnego o serwerze podlegającemu pomiarowi. Dla środowisk, które nie są zwirtualizowane lub wykorzystują technologie wirtualizacji (np. Sun Solaris Zones, IBM LPAR, Oracle VM), skrypty cpuq będą gromadzić niezbędne informacje dla ustalenia liczby wykorzystywanych licencji.

W środowisku VMware będzie przeciwnie – narządzie zbierze wyłącznie informacje z poziomu maszyn wirtualnych. Zostaniesz wtedy poproszony/a o uruchomienie skryptu PowerCLI dla udokumentowania, jak wygląda cała infrastruktura VMware.

Maskowanie danych
Część zbieranych danych może być uznawana jako informacje poufne. Dla ich zamaskowania, Oracle dołączył w LMS Collection Tool tzw. skrypt maskujący (Perl), który wykorzystuje 256-bitowy bezpieczny algorytm haszujący SHA-256. Przy jego użyciu można zamaskować jedynie adresy IP i nazwy użytkowników (bazy danych, EBS i WebLogic).

Wszelkie inne informacje, które uważasz za wrażliwe lub poufne, a których nie chcesz udostępnić Oracle, musisz sam/a ręcznie zamaskować, pamiętając o tym, żeby móc je „zdemaskować” po otrzymaniu wstępnych wyników od audytora.

Podsumowanie
Jeżeli zakupiłeś/aś licencje Oracle w ciągu ostatniego roku, to jesteś zobowiązany/a do wykorzystania zestawu narzędzi „Measurement Tools” podczas najbliższego audytu.
Wyniki uruchomienia tych narządzi są trudne do analizy, a jeszcze trudniej na ich podstawie samemu/samej potwierdzić, jakie są wymagania licencyjne. Potrzebujesz do tego dogłębnej wiedzy licencyjnej, umiejętności analizy otrzymanych wyników i eliminacji błędnych wskazań tzw. false positive.

———–

Potrzebujesz pomocy w sprawie licencji Oracle, chcesz co zrobić lub jak zoptymalizować koszty usług wsparcia technicznego Oracle (Premier Support, Extended Support czy Sustaining Support) – skontaktuj się z Andrzejem Orłowskim: Andrzej.Orlowski@in4mates.com

Oracle #licensing #softwareassetmanagement #LMS #audit