Podczas swoich audytów, a także innych usług związanych z zarządzaniem licencjami, Oracle powołuje się na zasady opublikowane w ogólnie dostępnych dokumentach CFD (Customer Facing Document). Większość z nich można znaleźć na https://www.oracle.com/corporate/pricing/specialty-topics.html .

Znajdują się tu aktualne wersje tych dokumentów, niemniej jednak należy pamiętać, że dokumenty te podlegały zmianom przez ostatnie 20 lat i to bez żadnej powszechnie dostępnej informacji o takich zmianach („Policies and this document are subject to change without notice.”).

Część z nich oznaczona jest klauzulą „do celów edukacyjnych”(„This document is for educational purposes only and provides guidelines regarding Oracle’s policies”) i jest zastrzeżona w zakresie wykorzystania ich zapisów jako fragmentu kontraktu zakupu czy dystrybucji licencji. Mimo to, jak wynika z doświadczenia zebranego w wielu projektach, treść tych dokumentów jest podstawą podczas audytów Oracle jako element uzasadnienia stanowiska licencyjnego lub sposobu kalkulacji liczby wymaganych licencji.

W styczniu 2021 został uaktualniony jeden z takich dokumentów „Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment” – https://www.oracle.com/assets/cloud-licensing-070579.pdf

Poprzednia jego zmiana miała miejsce 3 lata temu. Obecna zmiana dotyczy wyłącznie zasad dla Oracle LINUX:

Poprzednio:

For Oracle Linux purposes, each Authorized Cloud Environment instance is counted as a “System”. “Basic Limited” and “Premier Limited” support is not available for Authorized Cloud Environment instances greater than eight Amazon vCPUs or eight Azure vCPUs.

Obecnie:

For Oracle Linux purposes, two VMs whose combined size are no more than 64 vCPUs are counted as a single Oracle Linux Basic Limited or Premier Limited system in Authorized Cloud Environments. A single VM consisting of more than 64 vCPUs is counted as an Oracle Linux Basic or Premier system.

———

Potrzebujesz pomocy w sprawie licencji Oracle, chcesz co zrobić lub jak zoptymalizować koszty usług wsparcia technicznego Oracle (Premier Support, Extended Support czy Sustaining Support) – skontaktuj się z Andrzejem Orłowskim: Andrzej.Orlowski@in4mates.com

Oracle #licensing #softwareassetmanagement #LMS #audit