W czerwcu 2021 Oracle ogłosił program Oracle Support Rewards Program, w ramach którego klienci mogą obniżyć roczne wydatki na usługi suportowe (asysty technicznej) związane z bazami danych i FMW (rodziny WebLogic) nawet do 0 USD.

Brzmi to wręcz „za dobrze, aby mogło być prawdziwe”, szczególnie, gdy zazwyczaj spodziewasz się 4-5% wzrostu opłat suportowych przy corocznym odnowieniu kontraktu.

Oracle Support Rewards Program
Z tego Programu może skorzystać każdy Klient firmy, który posiada licencje na bazę danych i/lub FMW z aktywną umową suportową i jest chętny do zakupu usług OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

Jakiej nagrody możesz się spodziewać?
Nagroda, którą jako Klient możesz otrzymać, to zmniejszenie opłat suportowych o określony % wartości zakupu usług OCI (po złożeniu nowego zamówienia na Universal Credits). Wyłączeni z tego są jednak klienci OCI Pay As You Go i obecnie nie kwalifikują się do nagrody.

Dlatego jeśli:

  • masz umowę ULA (Unlimited License Agreement) dla programów bazodanowych i/lub FMW, to kwalifikujesz się do nagrody „33%”,
  • nie masz umowy ULA dla programów bazodanowych i/lub FMW, to kwalifikujesz się do nagrody „25%”.
    Jak to rzeczywiście wygląda? Przeczytaj poniższe przykłady.

Przykład 1. (*)

Masz umowę ULA. Twoje roczne opłaty suportowe na programy technologiczne wynoszą 1 mln USD i chcesz kupić usługi OCI za 4 mln USD. Nagroda, to zmniejszenie Twoich rocznych opłat suportowych o ZERA! (bo jest 33% od 4 mln to 1.3 mln i jest większe niż Twoje opłaty suportowe).

Przykład 2: (*)
Nie masz umowy ULA. Twoje roczne opłaty suportowe na programy technologiczne wynoszą 1 mln USD i chcesz kupić usługi OCI za 2 mln USD. Nagroda to zmniejszenie Twoich rocznych opłat suportowych o 500 tys. USD (to jest 25% od 2 mln).

Czy istnieją jakieś ograniczenia?

(Niestety) TAK.

  • Po pierwsze, nagrody dotyczą tylko pomocy technicznej na poziomie Premier Support i nie dotyczą opłat za pierwszy rok po zakupie licencji. Nagrody nie mogą być wykorzystane do innych usług takich jak extended suport czy advanced customer suport.
  • Po drugie, nagrody możesz się spodziewać tylko w przypadku odnowienia usług OCI (lub ich rozszerzenia) i to pod warunkiem, że nie dostałeś wtedy dodatkowego upustu na licencje on-premise. Za zakupione w przeszłości usługi OCI nagrody niestety nie otrzymasz.
  • Po trzecie, możesz dostać nagrodę za Oracle Cloud@Customer (Exadata) za część dostarczoną w ramach UCM, ale musisz wiedzieć, że nie kwalifikuje się część subskrypcji na „base rack”
  • I na koniec, czyli po czwarte, nie dostaniesz nagrody za korzystanie z Oracle SaaS.

Jak naliczane są nagrody?
W miarę korzystania z usług OCI klienci gromadzą nagrody za asystę techniczną, które mogą być stosowane jako forma płatności do dowolnej otwartej faktury za lokalną asystę techniczną do programów technologicznych Oracle.

Jak obliczane są zdobyte nagrody Oracle Support Rewards?
Nagrody Oracle Support Rewards są naliczane i obliczane na koniec każdego miesiąca na podstawie całkowitego miesięcznego zużycia zasobów OCI.

Kiedy zaczynają się naliczać nagrody Oracle Support Rewards?
Nagrody Oracle Support Rewards zaczynają być naliczane dopiero wtedy, gdy aktywny jest okres świadczenia usług dla nowego zamówienia na OCI. Nagrody zgromadzone przed listopadem 2021 r. będą gromadzone i zdeponowane na koncie nagród. Dostępne będą do wykorzystania w listopadzie 2021 r. będą ważne przez 12 miesięcy od tej daty.

Jak długo ważne są nagrody Oracle Support Rewards?
Nagrody Oracle Support Rewards są ważne wyłącznie przez 12 miesięcy od daty ich zgromadzenia.

Gdzie zobaczysz zdobyte nagrody?
Funkcja będzie dostępna wczesną jesienią 2021 r. w konsoli OCI w sekcjach „Zarządzanie kontem” i „Nagrody za wsparcie”.

Podsumowując
Oracle’s Support Rewards Program to nowy program, który został wprowadzony w celu zwiększenia przychodów z usług OCI. Ta opcja jest interesująca ????, jeśli chcesz dokonać dodatkowej inwestycji w usługi OCI Oracle i jeśli weźmiesz pod uwagę różne ograniczenia.

Jeżeli zaś chcesz jedynie ograniczyć obecne opłaty za roczną asystę techniczną dla programów Oracle Database i/lub FMW, a nie chcesz inwestować w usługi OCI, istnieją inne możliwości obniżenia tych opłat. Chętnie doradzę, które z nich mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku.

————-

Zapraszam do kontaktu andrzej.orlowski@in4mates.com

https://www.oracle.com/pl/cloud/rewards/

(*) według https://blogs.oracle.com/cloud-infrastructure/post/announcing-oracle-support-rewards-making-it-even-easier-for-customers-to-use-oracle-cloud)