Przygotuj się na e-fakturę! Od początku 2024 r. jedynym dopuszczalnym sposobem wystawiania faktur sprzedaży będzie zarejestrowanie ich w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Zmiana ta wymusi na firmach przejście z obecnie obowiązujących faktur papierowych i elektronicznych na ustrukturyzowane e-faktury.  Dla polskich firm jest to poważne wyzwanie zarówno organizacyjne jak i techniczne. Warto już dzisiaj przygotować swoją firmę do obsługi e-faktur.

Poznaj inVoice
i przygotuj się do wprowadzenia e-faktur już teraz!

inVoice - przygotuj się na e-fakturę

inVoice to z jednej strony wydajne, bezpieczne i niezawodne połączenie z KSeF (Krajowy System e-Faktur), a z drugiej – centralne repozytorium e-faktur, udostępniane uprawnionym systemom i użytkownikom.

Pobierz broszurę PDF i dowiedz się więcej!