(8 z 21 funkcjonalności platformy do komunikacji z KSeF)

Czy wiesz, że Twój system powinien obsługiwać nie tylko wysyłkę, ale również sprawnie pobierać e-faktury? Szczególnie jest to ważne, jeśli posiadasz kilka systemów przetwarzających faktury odbierane z KSeF.

Twój system komunikacji powinien posiadać mechanizmy pozwalające na konfiguracyjne definiowanie reguł określających, które faktury do których systemów należy przesyłać.

Nasz inVoice KSeF HUB pozwala na selekcję e-faktur. Automatycznie przyporządkuje e-faktury do odpowiednich systemów, bez angażowania dodatkowych pracowników. Poznaj inVoice KSeF HUB – niezawodną platformę komunikacji z KSeF lub napisz do nas na adres ksef@in4mates.com