Podczas wdrażania nowych rozwiązań, istotne jest zaplanowanie czasu na dokładne testowanie wszystkich procesów, korzystając z dostępnych środowisk testowych KSeF. Te testy powinny objąć wszystkie systemy i role w organizacji, żeby wykryć i poprawić ewentualne nieprawidłowości przed wdrożeniem na produkcję, a także przygotować personel do pracy w nowym środowisku. Jednak pamiętaj, że Twoje testy muszą się zakończyć przed lipcem 2024!

Skorzystaj z naszego bezpłatnego asystenta i sprawdź, czy jesteś dobrze przygotowany/a na KSeF!