Oracle sprzedaje swoje licencje jako bezterminowe (PERPETUAL). Opcjonalnie, dla wszystkich produktów, dostępne były licencje na określony czas (TERM) na: jeden, dwa, trzy, cztery lub pięć lat.
Od 1 września 2020r. Oracle zmienił swoją politykę w tym zakresie.

Co się zmieniło:

 1. Licencje czasowe (1-5 lat) nie są dostępne dla większości produktów. Firmy, które kupiły licencje czasowe mogą je wykorzystywać tylko do końca okresu, na jaki zostały zakupione.
 1. Licencje czasowe na 1 rok dostępne są dla ograniczonej liczby programów technologicznych:
  • Oracle Database:
   • Database Standard Edition 2
   • Database Enterprise Edition
   • Opcje:
    • Active Data Guard
    • Advanced Compression
    • Advanced Security
    • Database In-Memory
    • Database Vault
    • Multitenant
    • OLAP
    • Partitioning
    • Real Application Clusters
    • Real Application Clusters One Node
    • Real Application Testing
   • Management Packs:
    • Diagnostics Pack
    • Tuning Pack
   • Oracle Middleware:
    • Forms & Reports
    • Internet Application Server Enterprise Edition
    • WebLogic Server Enterprise Edition i Standard Edition
    • WebLogic Suite i SOA Suite for Oracle Middleware option
   • Oracle Data Integration Programs:
    • Oracle Golden Gate
   • Oracle Exadata Programs:
    • Exadata Storage Server Software

Co to oznacza dla użytkowników Oracle?
Z wykorzystaniem licencji czasowych spotykałem się w trzech przypadkach:

 1. Migracja na nowe serwery:
  Wymieniając stare serwery na nowe nie jesteśmy ich w stanie wyłączyć (szczególnie środowisk produkcyjnych) w okresie migracji, która zawiera nie tylko podłączenie nowych serwerów, ale także ich konfigurację w środowisku sieciowym i instalację niezbędnego oprogramowania. Do tego dochodzi jeszcze czas testów funkcjonalnych aplikacji w nowym środowisku. Stąd, szczególnie przy migracji dla kilku środowisk aplikacyjnych, Klienci wybierali zakup licencji czasowych, gdyż programy Oracle musiały być zainstalowane na „starych” i „nowych” serwerach.
 1. Zmiany infrastrukturalne.
  Klienci „przychodzący” do publicznie dostępnych rozwiązań chmurowych np. Amazon czy Azure, będą potrzebowali, aby „programy Oracle były „zainstalowane i/lub uruchomione” na określony czas w obu środowiskach: obecnym i chmurowym. Ten okres był obejmowany zakupem licencji czasowych.
  Przy obecnej ofercie Oracle’a:
  • Migracja programów Oracle, które nie są dostępne jako jednoroczne, będzie droższa i będzie wymagała zakupu licencji bezterminowych. W takich przypadkach istotne jest optymalne zaplanowanie migracji tak, aby zminimalizować te podwyższone koszty.
  • Migracja pozostałych programów będzie wymagać takiego zaplanowania, aby wszystkie wymagane zmiany zakończyły się w okresie jednego roku.
 2. Braki audytowe.
  Zdarza się, że audyt Oracle’a wykazuje braki licencyjne, ale wykorzystanie licencji jest nieintencjonalne i sporadyczne (np. wykorzystanie kompresji przy tworzeniu datapump’u, stworzenie AWR’a bez posiadania Diagnostic Pack, itp.). W takich przypadkach, Klienci preferowali natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania takich licencji i zakupienie licencji czasowych (tańszych od bezterminowych) za okres nieuprawnionego użytkowania – zazwyczaj 2 lub 3-letnie.

Skąd ta zmiana?
Klienci, z którymi rozmawiałem, postrzegają to jako konsekwencję wprowadzenia ogólnie dostępnych usług chmurowych Oracle’a i delikatny nacisk, aby w powyższych przypadkach korzystać właśnie z usług Oracle’a.

Dla przypomnienia
przed 1 września 2020 koszt licencji czasowych był uzależniony jako procent od kosztu licencji bezterminowych:
• 1 rok – 20%
• 2 lata – 35%
• 3 lata – 50%
• 4 lata – 60%
• 5 lat – 70%
Opłaty suportowe dla WSZYSTKICH licencji czasowych wynosił 22% od kosztu licencji bezterminowej, a nie licencji czasowej.

———-

Potrzebujesz pomocy w sprawie licencji Oracle – skontaktuj się z Andrzejem Orłowskim: Andrzej.Orlowski@in4mates.com

Oracle #licensing #softwareassetmanagement #LMS #audit