Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym z chwilą opublikowania w Monitorze Rządowym w życie wchodzą przepisy wprowadzające obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Najważniejszą zmianą, która wchodzi w życie wraz ze zmianami w ustawie jest obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez wszystkich podatników VAT prowadzących działalność w Polsce, z wyłączeniem kilku szczególnych przypadków. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., przy czym niektóre zapisy zaczynają obowiązywać w innych terminach, wskazanych w ustawie.

Podatnicy mają tylko 11 miesięcy na przygotowanie się do wystawiania e-faktur B2B i dostosowania swoich procesów tak, żeby uwzględniały zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Firmy muszą w tym czasie zrozumieć zasadę działania KSeF, ograniczenia związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych (np. sposób korygowania e-faktur) i zweryfikować dotychczas obowiązujące w firmie procesy biznesowe. Konieczne będzie dostosowanie do nowych przepisów swoich systemów księgowych. Warto wykorzystać te działania na unowocześnienie swoich rozwiązań i uproszczenie procedur związanych z wystawianiem faktur. Jest to zadanie wieloetapowe, które warto rozpocząć już teraz, żeby ze spokojem wejść w nową rzeczywistość e-fakturowania w lipcu 2024.

Poznaj wygodne narzędzie do komunikacji z KSeF – inVoice.

Czytaj więcej informacji o KSeF i e-fakturach lub skorzystaj z bezpłatnego asystenta KSeF.