Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o VAT, a wraz z nią obowiązkowe przejście na ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane i pobierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Stanowi to dla wszystkich polskich firm poważne wyzwanie organizacyjne i techniczne. Odpowiedzią na nie – szczególnie w odniesieniu do większych podmiotów, w których wiele systemów jest zaangażowanych w procesy związane z fakturami – jest system inVoice. inVoice to z jednej strony wydajny, bezpieczny i niezawodny konektor do KSeF, a z drugiej – centralne repozytorium e-faktur, udostępnianych uprawnionym systemom i użytkownikom.

KSeF to system informatyczny pośredniczący w wystawianiu, udostępnianiu i przesyłaniu między podmiotami gospodarczymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Weryfikuje on wszystkie e-faktury pod kątem zgodności z obowiązującą strukturą i nadaje im unikalny numer KSeF, który pozwala je identyfikować. Wszystkie e-faktury przechowywane są w KSeF przez 10 lat, a dostęp do nich możliwy jest za pośrednictwem dedykowanego interfejsu.

Biorąc pod uwagę, że już niedługo wymiana faktur będzie odbywała się tylko przez KSeF, warto jak najszybciej zacząć przygotowywać do tego swoją organizację. Zwłaszcza, że integracja z KSeF stanowi poważne wyzwanie techniczne, między innymi ze względu na złożoność i asynchroniczność wystawianego API oraz różnego rodzaju limity ograniczające możliwość jego zbyt częstego wywoływania, a także brak zapewnienia idempotencji – jeśli z dowolnych przyczyn ta sama faktura zostanie wysłana do KSeF kilka razy, może zostać ona kilkukrotnie zarejestrowana pod różnymi numerami KSeF.

Zamiast implementować skomplikowaną komunikację z KSeF odrębnie dla każdego systemu księgowego,  wystarczy zintegrować je z prostym API systemu inVoice – dedykowanego rozwiązania, które zapewni całą obsługę e-faktur w organizacji.

inVoice to pełna automatyzacja komunikacji z KSeF, również obsługi mogących się pojawić błędów: jeśli błąd ma charakter przemijający, komunikacja jest ponawiana. Realizowane jest to jednak w taki sposób, by zapewnić idempotencję – dzięki inVoice każda poprawnie wystawiona faktura zaksięgowana zostanie w KSeF dokładnie jeden raz, bez jakiejkolwiek potrzeby angażowania człowieka. Cała komunikacja zapewnia wysoką wydajność (możliwość przesłania dużego wolumenu faktur, najszybsze możliwe pobieranie informacji o nadanym numerze KSeF, a także UPO stanowiącego urzędowe potwierdzenie wystawienia faktury) i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

System inVoice to również aktualizowane na bieżąco repozytorium wszystkich faktur zakupowych i sprzedażowych (wraz z powiązanymi UPO) w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu firma zyskuje znacznie szybszy, wygodniejszy i niezależny od dostępności KSeF dostęp do swoich danych – za pośrednictwem dedykowanego API wystawianego systemom, albo interfejsu webowego udostępnianego uprawnionym użytkownikom. System oferuje też szereg innych funkcjonalności, w tym możliwość wizualizacji
e-faktur w formacie pdf i dostęp do raportów przetwarzania.

—————-

Osoba do kontaktu w sprawie inVoice:
Tomasz Król, business development manager
tel. +48 504 142 361, email: tomasz.krol@in4mates.com

Czytaj więcej informacji o KSeF i e-fakturach lub skorzystaj z bezpłatnego asystenta KSeF.