Bez względu na ilość systemów w Twojej firmie możesz zagwarantować sobie prostą obsługę KSeF. inVoice to narzędzie stanowiące HUB między Twoimi systemami a KSeF. Jeden prosty interfejs dla wielu systemów fakturowania, wymagający minimalnej obsługi ze strony pracowników. inVoice pilnuje prawidłowego przesłania faktury, pobrania numeru KSeF i UPO oraz przekazania dokumentów do odpowiednich systemów w firmie.

Poznaj inVoice – KSeF HUB

Czytaj więcej informacji o KSeF i e-fakturach lub skorzystaj z bezpłatnego asystenta KSeF.