Wraz z wprowadzeniem systemu KSeF, zmieniają się zasady określające datę wystawienia i otrzymania faktury. Faktura jest uznana 𝘇𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗼𝗻𝗮̨ w dniu jej otrzymania przez Krajowy System e-Faktur. Faktura jest uznana 𝘇𝗮 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗻𝗮̨ w dniu przydzielenia jej przez KSeF numeru identyfikującego i udostępnienia jej do pobrania.

Może mieć to szczególne znaczenie dla firm wystawiających wiele faktur jednego dnia lub wystawiających faktury walutowe.

𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲 𝘄𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗼𝗯𝘀ł𝘂𝗴𝗶 𝗞𝗦𝗲𝗙 – 𝗶𝗻𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 –> www.in4mates.com/oferta/invoice/