Wszystkie faktury przesyłane do KSeF są zakodowane w formacie XML – formacie nieczytelnym dla większości użytkowników.

Dlatego tworząc narzędzie obsługujące komunikację z KSeF stworzyliśmy możliwość przeglądania faktur również w postaci klasycznego dokumentu PDF, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.

𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲 𝘄𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗼𝗯𝘀ł𝘂𝗴𝗶 𝗞𝗦𝗲𝗙 – 𝗶𝗻𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 –> www.in4mates.com/oferta/invoice/