Digitalizacja to efektywność, ekologia i oszczędności, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw i korporacji, które generują nawet miliony dokumentów miesięcznie. Skala prowadzonej działalności, różnorodność odbiorców i rodzajów dokumentów sprawiają, że skuteczna obsługa tego procesu staje się często dużym wyzwaniem. W jaki więc sposób instytucje finansowe, firmy z sektora energetycznego czy telekomunikacyjnego mogą usprawnić generowanie dokumentów? Jak wybrać odpowiednie narzędzia informatyczne i być paperless? O czym warto pamiętać?

Firmy i korporacje mogą usprawnić procesy generowania dokumentów inwestując w nowoczesne rozwiązania IT, które zapewniają wysoki poziom automatyzacji. Wdrażając wydajny i sprawdzony system informatyczny mogą nie tylko zwiększyć efektywność poszczególnych procesów, ale również poprawić doświadczenia swoich klientów. Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu?

Przeanalizuj i oceń bieżące procesy obsługi dokumentów

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny istniejących procesów generowania dokumentów w firmie. Obejmuje ona identyfikację nieefektywnych obszarów w bieżącym przepływie pracy. To właśnie wiedza dotycząca ograniczeń i niedociągnięć obecnych praktyk ułatwi opracowanie nowych procesów, tak by odpowiadały one potrzebom firmy.

Zdefiniuj cele i wymagania dotyczące nowego systemu

W kolejnym etapie należy jasno określić wymagania dotyczące docelowego procesu generowania dokumentów. Trzeba zdefiniować potrzeby firmy, w tym m.in. rodzaje wykorzystywanych szablonów, częstotliwość tworzenia i wysyłania dokumentów do odbiorców. Warto na tym etapie uwzględnić również poziom ich personalizacji oraz aspekt dotyczący przepisów prawa. To pozwoli na określenie wymagań, jakie powinien spełniać nowy system IT.

Zainwestuj w automatyzację i skalowalność

Każde narzędzie informatyczne powinno być dostosowane do indywidualnych wymagań organizacji. Dlatego ważne jest, aby zainwestować w wydajne i skalowalne rozwiązanie, które będzie można sprawnie dostosować do wielkości firmy i specyfiki prowadzonej działalności. Dlatego dobry system IT powinien pozwalać na tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych szablonów i generowanie na ich postawie dokumentów w różnych formatach, z poziomu dowolnie wybranych systemów. Ważne, aby umożliwiał także centralne zarządzanie szablonami oraz nadawanie uprawnień zarówno grupom, jak i pojedynczym użytkownikom.

Wybierz łatwą integrację i nowoczesną budowę

Procesy generowania dokumentów często obejmują dane z wielu źródeł, w tym np. systemów CRM, systemów ERP i baz danych. Dlatego przy wyborze nowego rozwiązania ważne jest, aby dawało ono możliwość sprawnej integracji z innymi systemami. Pozwoli to na efektywny dostęp do danych, umożliwiając dynamiczne generowanie treści i spersonalizowane tworzenie dokumentów.

Wdrażaj standaryzację i szablony

Standaryzacja szablonów jest niezbędna do utrzymania spójności i integralności marki w całej komunikacji. Dlatego ważne jest, aby system umożliwiał tworzenie bibliotek szablonów dla różnych typów dokumentów z jakich korzysta firma, takich jak m.in. umowy, oferty czy raporty. Szablony te powinny być łatwo dostępne, konfigurowalne i pozwalać na sprawne nanoszenie modyfikacji przez uprawnionych pracowników, bez koniczności angażowania działu IT. Warto wybrać intuicyjny i łatwy w obsłudze system, którego wykorzystanie nie będzie wiązało się z koniecznością prowadzenia wielogodzinnych szkoleń.

Podnieś jakość realizowanych procesów

Zapewnienie jakości ma ogromne znaczenie w procesach generowania dokumentów, szczególnie w branżach, w których obowiązują wymagania regulacyjne. Wymaga to starannego zdefiniowania procesów weryfikacji tworzonych dokumentów pod kątem ich dokładności, kompletności oraz zgodności. Dlatego tak ważne jest wybranie sprawdzonego i niezawodnego rozwiązania, które jest już wykorzystywane w branżach o rygorystycznych wymaganiach regulacyjnych, takich jak np. bankowość.

Monitoruj i optymalizuj wydajność

Monitorowanie i optymalizacja są niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów generowania dokumentów. Duże firmy powinny śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak czas przetwarzania dokumentów, poziom błędów i zadowolenie klientów. Dzięki takiej analizie, mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wdrożyć zmiany, które pozwolą na zwiększenie ich wydajności oraz efektywności.

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dobrze zaplanować proces wdrożenia systemu do generowania dokumentów? Stoisz przed wyborem nowego rozwiązania?
Napisz do ekspertów in4mates.

Potrzebujesz sprawdzonego systemu do automatycznego tworzenia dokumentów?
Poznaj TemplaR.

Czytaj także:

BNP Paribas Faktoring wdroży innowacyjne rozwiązanie TemplaR

TemplaR z rekomendacją Gazety Bankowej

Automatyzacja tworzenia dokumentów w BNP Paribas przy użyciu TemplaR